Karmienie piersią zostało zgodnie uznane za „złoty standard” przez wszystkie organizacje i towarzystwa naukowe. Stanowi najlepsze, idealnie dostosowane, źródło składników odżywczych dla dziecka. Skład mleka kobiecego w dalszym ciągu, mimo intensywnych badań, pozostawia wiele tajemnic.

Poza obecnością w nim optymalnych ilości białek, tłuszczów, węglowodanów, enzymów, witamin, składników mineralnych, wody, czy czynników bioaktywnych, odkryto także obecność komórek macierzystych. Niesamowitym odkryciem ostatnich lat było odkrycie kompleksu HAMLET wykazującego działanie antynowotworowe.

Mleko matki zapobiega wielu chorobom

Z karmienia dziecka mlekiem jego mamy wynika więc wiele korzyści dla zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Niektóre z nich przekładają się na obecny stan zdrowia dziecka, zmniejszając ryzyko wystąpienia: biegunek, infekcji dróg oddechowych, martwiczego zapalenia jelit, bakteryjnego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia ucha środkowego, SIDS.

Natomiast korzyści długofalowe wynikające z karmienia piersią dla dziecka to mniejsze ryzyko wystąpienia m.in.: astmy, białaczki limfatycznej i szpikowej, nadwagi, otyłości, choroby Crohna, cukrzycy typu 1 i 2, raka piersi w okresie premenopauzalnym, podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi oraz nadciśnienia tętniczego w późniejszych latach życia.

Jakie korzyści z karmienia piersią ma karmiąca mama?

Wpływ karmienia piersią na organizm matki także może być natychmiastowy oraz długofalowy. W momencie karmienia piersią, a zwłaszcza na początku tego procesu, zaraz po porodzie, karmienie naturalne sprzyja:

  • skróceniu czasu krwawienia połogowego,
  • zredukowaniu miesiączek, a tym samym mniejszej utracie krwi,
  • szybszej inwolucji macicy,
  • szybszej utracie kilogramów po ciąży i powrocie do formy,
  • kontroli płodności, dzięki niepłodności laktacyjnej (metoda LAM),
  • lepszemu samopoczuciu psychicznemu.

W wyniku karmienia piersią dochodzi także do innych korzystnych zmian w ciele kobiety karmiącej, prowadzących do mniejszego ryzyka wystąpienia w przyszłości wielu chorób, takich jak: raka piersi i jajnika, osteoporozy i złamań kości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu cholesterolu, czy chorób układu krążenia.

Autor: Milena Lemańska, położna