Supermama Expert

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SUPERMAMA.EXPERT

Z informacji zamieszczonych poniżej dowiesz się, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe użytkowników serwisu supermama.expert oraz innych osób kontaktujących się z właścicielką tego serwisu. Zasady te zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie określanego jako „RODO”.

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach serwisu supermama.expert jest Anna Bartkowska, właścicielka Serwisu supermama.expert, która w ramach tego serwisu świadczy usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem. Z Administratorem możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@supermama.expert

2.ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.Przetwarzanie obejmuje dane, które podajesz:
b. przy korzystaniu z funkcji i usług oferowanych w ramach Serwisu supermama.expert,
c. kontaktując się z obsługą Serwisu supermama.expert.

2.W ramach Serwisu supermama.expert możliwe jest także automatyczne przetwarzanie danych technicznych i statystycznych, takich jak adres IP, system operacyjny, przeglądarka, lokalizacja, odwiedzane strony i podstrony, data i godzina oraz czas trwania odwiedzin. Masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki w tym zakresie. Więcej o tym piszemy w części pt. „Cookies”.,

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Twoje dane osobowe Administrator przetwarza:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. F RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora (w tym wypadku właściciela serwisu supermama.expert).Na tej podstawie Administrator przetwarza Twoje dane:

– w celu komunikowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów dostępnych w serwisie, odpowiedzi na Twoje pytania, rozpatrywania Twoich skarg i wniosków (jest to niezbędne w celu prowadzenia Serwisu supermama.expert, zapewnienia należytej jakości usług i budowania relacji z użytkownikami).
– w celu marketingu bezpośredniego usług oferowanych w Serwisie supermama.expert i informowania Cię o jego funkcjonalnościach, możliwościach i zmianach (aby indywidualnie informować Cię o usługach świadczonych w ramach serwisu i je promować).
– w celach statystycznych (jest to uzasadnione chęcią poprawy struktur stron i rozwojem oferowanych usług). Dotyczy to takich danych jak odwiedzane podstrony, czas spędzany na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Dane te podlegają profilowaniu, o którym będzie jeszcze mowa.
-w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez użytkowników Serwisu supermama.expert (jest to niezbędne w celach ochrony praw osobistych i majątkowych właściciela Serwisu).

4.TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

1. Masz prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (na Twoją prośbę zostaną udzielone Ci informacje, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, jakie dane przetwarza i w jaki sposób);
b. usunięcia danych osobowych (gdy według RODO Twoje dane powinny być usunięte, tj. gdy zgoda na przetwarzanie danych, na podstawie której są one przetwarzane, została przez Ciebie cofnięta, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem). Administrator zastrzega jednak, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim mogą być one niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami lub relacji z organami państwowymi;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeżeli według RODO przetwarzanie danych powinno być ograniczone), zgłoszenia Sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym wobec ich profilowania;
d. zgłoszenia Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie takiej zgody, cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody;
f. przeniesienia danych osobowych (tj. otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie albo przesłania ich innemu administratorowi).
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza RODO.

We wszystkich tych sprawach można kontaktować się z Administratorem przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@supermama.expert

5.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i następnie nie dłużej niż przez okres równy okresowi przedawnienia możliwych roszczeń.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody lub likwidacji usługi, której zgoda dotyczyła.

3. Dane osobowe, które Administrator przetwarza z uwagi na swoje prawnie uzasadnione interesy, będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. W żadnym wypadku – w odniesieniu do konkretnych danych – okres przechowywania danych nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości lub ordynacji podatkowej. Okres przechowywania upływa każdorazowo z dniem 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zdarzenie kończące przetwarzanie danych osobowych.

6.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane mogą być udostępniane:
a. Firmom zewnętrznym, które świadczą na rzecz supermama.life usługi: hostingowe, utrzymania serwerów, utrzymania baz danych, profilowania lub newslettera,
b. Obsłudze księgowej, rachunkowej lub prawnej

2. Usługi świadczone w ramach serwisu mogą wiązać się z przekazaniem niektórych danych osobowych innym użytkownikom – dotyczy to sytuacji, gdy za pośrednictwem serwisu chcesz się z nimi skontaktować.

3. W ramach serwisu supermama.expert dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską). Odbywa się to zawsze na podstawie określonej podstawy prawnej, np. na podstawie umowy przekazania danych opartej o standardowe klauzule lub w oparciu o reżim Privacy Shield. Dane mogą być udostępniane takim podmiotom jak Google (np. w zakresie związanym z korzystaniem z usług poczty, Google Analytics do analizy statystyk stron, Google Ads do wyświetlania linków sponsorowanych) lub Facebook (wtyczki społecznościowe, system komentowania, Facebook Pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam).

7.PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Aby dostosować treści serwisu do Twoich zainteresowań i potrzeb, jak również w celach statystycznych, Twoje dane są profilowane. W tym celu wykorzystywane są technologie przechowujące i uzyskujące dostęp do niektórych informacji na Twoim urządzeniu podłączonym do sieci internetowej (takie jak pliki cookies). Na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych, Twojej aktywności w serwisie supermama.expert i za pośrednictwem plików cookies, tworzony jest profil użytkownika. W oparciu o ten profil będą Ci proponowane określone usługi lub funkcjonalności systemu supermama.expert. Odbywa się to w sposób automatyczny, ale pozostaje pod kontrolą właściciela Serwisu.

2. Profilowanie ma służyć poprawieniu jakości korzystania z serwisu, prowadzeniu statystyk i marketingowi bezpośredniemu. Podstawą profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Masz prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania w tym celu. Umożliwi Ci to wyskakujące w Serwisie okienko. W innych przypadkach profilowania danych masz prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

8.COOKIES

1. Serwis supermama.expert używa plików „cookies”.Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na dysku urządzenia, z którego korzysta użytkownik serwisu (komputera, telefonu, tabletu, itp.). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te pozostają anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Więcej szczegółów o plikach cookies możesz poznać np. na stronie internetowej www.allaboutcookies.org.

2. Pliki te mogą być odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, których usługi są wykorzystywane w ramach serwisu supermama.expert (np. Facebook, Google). Dzięki plikom cookies Administrator może śledzić adresy stron internetowych, które odwiedzasz. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych, wykorzystywane w celu zarządzania serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa usług, rejestracji wizyt, do celów statystycznych i marketingowych (o których była mowa w pkt. „profilowanie danych osobowych”).

3. Możesz zablokować dostęp Administratora plików cookies przez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w swoim urządzeniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych plików przez Administratora. Dodatkowo możesz nie wyrazić zgody na korzystanie z cookies w celach marketingowych. Brak obsługi plików cookies może uniemożliwić lub utrudnić dostęp do pewnych treści lub funkcji w serwisie.