Nazwa ceremonia powitania dziecka w rodzinie sugeruje, że skupiamy się tylko na witanym dziecku. A co z pozostałymi, np. starszym bratem lub siostrą, albo  kuzynostwem? Czy oni również są zauważeni i docenieni podczas wspólnego  świętowania?

Odpowiedź może być tylko jedna – oczywiście, że tak, bo jak pamiętamy z wcześniejszych artykułów – każdy jest ważny, nawet najmłodsi uczestnicy celebracji. Co więcej, ich rola w życiu witanego dziecka jest na przestrzeni  lat odwrotnie proporcjonalna, do ich wieku czy fizycznej wielkości. Jak zatem odpowiednio zaznaczyć i upamiętnić znaczenie starszego rodzeństwa? Oto kilka  propozycji.  

Wiek ma znaczenie 

Tak jak dobór form aktywności dla dzieci w czasie wolnym jest uzależniony od ich wieku i zainteresowań, tak samo sprawa ma się z wyborem sposobu na podkreślenie ich obecności w życiu młodszego dziecka. Inne bowiem będą propozycje dla dziecka 5-letniego, a inne dla dzieci w wieku szkolnym. W każdym przypadku chodzi jednak o takie pomysły, które będą ciekawym, miłym i dostępnym rozwiązaniem dla konkretnego dziecka. 

Ważna jest też natura dziecka 

Oprócz wieku dziecka należy też wziąć pod uwagę jego naturę, sposób bycia i  samopoczucie. Chodzi o to, czy ma ono ochotę być na jakiś czas w centrum uwagi  wszystkich gości, czy raczej woli kameralne sytuacje, bez zbędnej rodzinnej ekspozycji. 

Pamiętajmy, że sposób na upamiętnienie go i właściwe uhonorowanie ma być miłą  propozycją dla starszego rodzeństwa, która będzie dla niego pozytywnym i dobrze  wspominanym doświadczeniem.

Chęci dziecka i otwartość na konkretne propozycje są  tutaj równie ważne jak jego możliwości, a może nawet ważniejsze. 

Garść propozycji 

W takim razie mając na względzie powyższe przyjrzyjmy się propozycjom, które będą  dostępne dla dzieci w różnych wieku i z różną gotowością do czynnego uczestnictwa w świętowaniu. Zacznijmy jednak od tego, że te propozycje dotyczą dzieci nie młodszych  niż 5-letnich, czyli takich, które potrafią skupić uwagę na mowie do nich i zareagować  na nią. I tak w przypadku dziecka młodszego zawsze dobrym pomysłem jest  podarunek od witanego dziecka, czyli prezent, który rodzice wręczają mu w imieniu  nowoprzybyłego dziecka. Wybór konkretnego zostawiam rodzicom, którzy z  pewnością wiedzą, co spodoba się ich dziecku. Ważne jednak, żeby pamiętali o  przekazaniu informacji od kogo dla kogo jest podarunek. 

Kolejną propozycją, odpowiednią dla dzieci w wieku szkolnym, jest zaproszenie do  wzięcia udziału w pasowaniu na starszą siostrę lub starszego brata. Tym samym  najpierw pojawia się kilka słów o roli starszego rodzeństwa, jego znaczeniu w życiu  młodszego dziecka, a następnie pytania o to, co starsze dziecko obiecuje młodszemu.  Treść takiej obietnicy jest ustalana indywidualnie z rodzicami, a pamiątką po niej jest  Świadectwo albo Odznaka Starszej Siostry lub Brata wręczane na koniec pasowania.  Ważne – w przypadku dzieci ceniących kameralną prywatność możemy pominąć  pytania, zastępując je deklaracjami, na które starsze rodzeństwo odpowiada z  akceptacją albo krótkim opisem jego roli, po którym następuje pasowanie i  odznaczenie. Oczywiście całość może zakończyć aplauz gości i wspólne pamiątkowe  zdjęcia dzieci. 

A co z rodzeństwem stryjecznym lub ciotecznym? 

Deklaracje starszych dzieci zwieńczone stosowną oznaką lub świadectwem mogą  pojawić się również w przypadku kuzynostwa. Kluczowa jest tu jednak bliskość relacji i częstotliwość kontaktów, która warunkuje możliwość wspólnego rozwoju i budowania  więzi. W przypadku częstych kontaktów i spędzania razem czasu warto od początku  zaszczepić w starszych kuzynach i kuzynkach świadomość ich wkładu w rozwój małego  dziecka. Nie ma to w końcu jak starsze rodzeństwo – rodzone lub stryjeczne czy  cioteczne – będące przewodnikami po meandrach dziecięcego świata. Taką rolę warto należycie zaznaczyć i upamiętnić, wmurowując kamień węgielny pod fundament rodzącej się relacji.

Autor: Dominika Hermanowicz, Ceremonie Humanistyczne