Czasami zdarza się tak, że wiadomość o ciąży pojawia się w momencie, którego nie planowaliśmy. Co gdy przyszła mama jest bezrobotna? Czy przysługuje jej jakaś materialna pomoc?

Jest kilka wyjść z trudnej sytuacji materialnej kobiet w ciąży. W Polsce mogą ubiegać się m.in. o zasiłek dla bezrobotnych czy zasiłek z MOPS-u.

Zasiłek dla bezrobotnej kobiety w ciąży

Aby otrzymać z Urzędu Pracy zasiłek dla bezrobotnych, w tym także dla ciężarnych, należy zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna i złożyć odpowiedni wniosek. Co ważne, warunkiem przyznania takiego zasiłku jest to, że kobieta nie pobiera świadczenia z ZUS-u z tytułu zwolnienia lekarskiego. Nie może także posiadać innego źródła dochodu, który przekraczałby minimalne wynagrodzenie. Aby otrzymać zasiłek trzeba również podpisać dokument stwierdzający gotowość do podjęcia pracy.

Ponadto, jeśli kobieta w okresie, w którym pobiera zasiłek dla bezrobotnych urodzi dziecko, Urząd Pracy wydłuży okres wypłaty zasiłku na czas, w którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Pomoc MOPS-u

MOPS dla kobiet w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, proponuje zasiłek celowy lub okresowy. Są jednak dwa kryteria dochodu:

  • dochody samotnej matki nie mogą przekroczyć 634 zł miesięcznie,
  • dochody matki mieszkającej z rodziną, nie mogą przekroczyć progu 514 zł miesięczna na osobę.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Jeśli przyszła mama jest bezrobotna i nie opłaca składek na ubezpieczenie zdrowotne, to mimo wszystko przysługuje jej opieka medyczna. Konkretnie może liczyć na bezpłatną opiekę medyczną przez cały okres trwania ciąży i przez sześć tygodni połogu oraz na bezpłatny poród w szpitalu, opiekę dla niej i malucha.

www.supermama.education

Źródła:
1. ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
2. https://kobieceinspiracje.pl/156558,bezrobotna-kobieta-w-ciazy-na-co-moze-liczyc.html