W Piotrkowie Trybunalskim sytuacja jest patowa. Nadal nie wiadomo gdzie kobiety będą rodzić od lutego. Problem dotyczy w sumie realizacji świadczeń trzech oddziałów: ginekologiczno-położniczego, pediatrycznego i neonatologicznego.

Do końca stycznia w Piotrkowie świadczenia ginekologiczne, położnicze i pediatryczne realizowane są w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka. Łódzki NFZ ogłosił jeszcze w ubiegłym 2022 roku pierwszy konkurs na wykonywanie właśnie tych świadczeń, ale żadna oferta nie wpłynęła.

Kiedy zapadnie decyzja w sprawie porodówki?

Chęć przejęcia realizacji tych świadczeń zgłaszał Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, jednak trwają negocjacje płacowe z personelem, a zwłaszcza z lekarzami. NFZ ogłosił nowy konkurs, w którym oferty można było składać do 9 stycznia. Konkurs rozstrzygnie się 23 stycznia.

Na razie więc nie wiadomo, czy trwające negocjacje zarówno z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka, jak i Szpitalem Wojewódzkim, przyniosą oczekiwane efekty. Pod koniec grudnia Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe wydały oświadczenia, z których wynika, że cała sytuacja wynika z problemu niedofinansowania szpitali. Fragmenty oświadczeń można przeczytać na portalu epiotrkow.pl.

Źródło:
1. epiotrkow.pl
2. piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl