Narodziny dziecka to wspaniały moment w życiu każdego człowieka. Jednak warto poruszyć także kwestię finansową, która w wychowaniu oraz utrzymaniu maluszka jest niezwykle kluczowa.

Mamy pod koniec ciąży oraz przez kilka pierwszych miesięcy życia niemowlaczka wyłączone są z aktywności zawodowej. Sprawa wydaję się znacznie prostsza jeśli zarówno ojciec, jak i matka mają stały dochód. Wtedy kobiecie przysługuje urlop macierzyński. Na jaki dodatek finansowy jednak można liczyć od państwa?

Źródło: Pixabay

Becikowe

Na jednorazowe 1000 zł od państwa może liczyć rodzic nowo narodzonego dziecka lub opiekun prawny oraz opiekun faktyczny, który przejął opiekę nad dzidziusiem i złożył wniosek do sądu. Trzeba jednak spełnić bardzo ważne kryterium. O dodatek finansowy mogą starać się jedynie osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł. Ponadto matka dziecka musiała być pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Kluczowe dla osób samotnie wychowujących maluchy są ustalone alimenty od drugiego rodzica, bez nich nie można otrzymać zapomogi. Wyjątki dostępne są na oficjalnej stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski można składać przez Internet, w urzędzie oraz listownie.

Źródło: Pixabay

Kosiniakowe

Dziwnie brzmiąca nazwa pochodząca od nazwiska Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego ministra pracy i polityki społecznej, to nic innego jak świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł miesięcznie. Jednak nie wszyscy mogą na nie liczyć. Jest to wsparcie finansowe dla młodych rodziców, którym nie należy się zasiłek macierzyński. Mowa mianowicie o mamach — studentkach, osobach zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie, bezrobotnych oraz rolników. Kwotę można pobierać do 52 tygodnia w przypadku urodzenia jednego dziecka, a 65 tygodni jeśli ciąża była mnoga. Z każdym kolejnym maleństwem, które urodziło w trakcie tego samego porodu, można liczyć na zasiłek o dwa miesiące dłużej – 67,69,71 itd. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wniosek należy złożyć najpóźniej 3 miesiące po porodzie. Można to uczynić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub online na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie emp@tia.

Program 500+

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodów rodziny, aż do ukończenia przez nie pełnoletności. Można składać wniosek od razu po narodzinach dziecka lub po przejęciu nad nim opieki. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz faktycznym opiekunom, którzy utrzymują dziecko. Wnioski należy składać elektronicznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek rodzinny, jako dodatek finansowy

Ten zasiłek jest dla rodzin, których dochód nie przekracza 674 zł netto na osobę lub w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 764 zł. Mniej zamożne rodziny mogą liczyć na zasiłek rodzinny w wysokości 95 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia. Po tym okresie aż do ukończenia 18. roku życia wypłacane jest 124 zł. Jeśli po uzyskaniu pełnoletności dziecko dalej się kształci, z MOPS można otrzymywać 135 zł, ale tylko do 21. roku życia.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

RKO to dodatek finansowy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12. miesiąca życia do 36. Wysokość kapitału to 12.000 zł. Można pobierać pieniądze w dwóch opcjach. Przez rok po 1000 zł co miesiąc lub 500 zł miesięcznie na przestrzeni dwóch lat. Wniosek można składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie nie jest wliczane w dochody oraz nie jest opodatkowane.

Dofinansowanie żłobka

Jeżeli rodzinie nie przysługuje RKO, państwo od kwietnia 2022 roku dofinansuje miejsce opieki dla dziecka. Będzie wynosić ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna – w tym przypadku pieniądze automatycznie przekazywane są do instytucji. Dodatek finansowy nie będzie wliczał się do kryterium dochodowego. Należy jednak podkreślić, że z dotacji mogą skorzystać rodzice na pierwsze dziecko w rodzinie lub gdy posiadają tylko jedno. Mogą skorzystać z tego również rodzice na drugie i kolejne dziecko jeśli nie przysługuje im RKO za okresy uczęszczania do wyżej wymienionych punktów np. korzystanie ze żłobka do 2. roku życia.

Źródło: Pixabay

Dodatek finansowy w postaci stypendium szkolnego

Socjalne stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto, ponadto jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba z niepełnosprawnością lub bezrobotna. Rodzicom wypłacana jest zapomoga w wysokości od 104 do 260 zł miesięcznie na dziecko. Może zostać przyznana na okres od jednego do dziesięciu miesięcy w roku szkolnym. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej najpóźniej do 15 września br. Fundusze mogą zostać wykorzystane w wielu formach. Mogą to być dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, odzież sportowa, sprzęt komputerowy czy podręczniki. Każdy zakup należy jednak udokumentować.

Podsumowując, pomoc od państwa w pewnym stopniu pomaga w pokrywaniu kosztów związanych z utrzymaniem oraz wychowaniem dzieci. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać dodatki finansowe, trzeba składać wnioski w odpowiednim terminie oraz dołączać do nich wymagane dokumenty. Strony internetowe każdej z instytucji posiadają zakładki z wymienionymi niezbędnymi pismami.

Autor: Wioletta Michalak

Źródło: 
1. Oficjalna strona Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna online pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe, data dostępu: 01.02.2022 r.
2. Świadczenie rodzicielskie w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej dostępny online pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie#:~:text=Prawo%20do%20%C5%9Bwiadczenia%20rodzicielskiego%20ustala%20si%C4%99%2C%20pocz%C4%85wszy%20od,rodziny%20zast%C4%99pczej%20zawodowej%2C%20od%20dnia%20obj%C4%99cia%20dziecka%20opiek%C4%85. Data dostępu: 01.03.2022 r.
3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dostępne online na stronie: https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=500%2B&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=4325943. Data dostępu: 01.03.2022 r.